dima
  • Planket 2013

    Det oskrivna temat var musik, men försökte hitta lite andra bilder som också hade lite blues i sig.